எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சாமுவேல் அன்டனி புஷ்பமலர் Premium Design

திருமதி சாமுவேல் அன்டனி புஷ்பமலர்

Born 01/01/1945 - Death 09/12/2021 உடுவில் (Birth Place) சுவிஸ் Basel (Lived Place)