எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி புவிராஜசிங்கம் யோகசுகிர்தமலர் (சுகி) Premium Design

திருமதி புவிராஜசிங்கம் யோகசுகிர்தமலர் (சுகி)

Born 09/01/1967 - Death 10/12/2021 யாழ். கொடிகாமம் (Birth Place) பிரான்ஸ் Epinay-sur-Seine (Lived Place)