எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. கணபதிப்பிள்ளை நந்தகோபன்

திரு. கணபதிப்பிள்ளை நந்தகோபன்

Born 12/04/1960 - Death 29/02/2020 யாழ். அளவெட்டி (Birth Place) London United Kingdom (Lived Place)