எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. செல்லத்துரை செல்வப்பிரகாசம் Premium Design

திரு. செல்லத்துரை செல்வப்பிரகாசம்

Born 30/10/1963 - Death 01/12/2021 கல்வியங்காடு, Sri Lanka (Birth Place) London, United Kingdom (Lived Place)