எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. செல்லத்துரை துதிபாலசுந்தரன் Premium Design

திரு. செல்லத்துரை துதிபாலசுந்தரன்

Born 09/10/1945 - Death 04/12/2021 தெல்லிப்பழை, Sri Lanka (Birth Place) London, United Kingdom (Lived Place)