எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் காசிநாதன் கமலநாதன் (ராஜன்) Premium Design

அமரர் காசிநாதன் கமலநாதன் (ராஜன்)

Born 20/10/1965 - Death 30/12/2020 யாழ். வடலியடைப்பு (Birth Place) ஸ்கொட்லாந்து Glasgow (Lived Place)