எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் தளையசிங்கம் இராசலட்சுமி Premium Design

அமரர் தளையசிங்கம் இராசலட்சுமி

Born 10/08/1944 - Death 30/12/2021 யாழ். மண்கும்பான் (Birth Place) திருநெல்வேலி (Lived Place)