எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சண்முகராஜா தர்மகுணவதனா (செல்வி) Premium Design

திருமதி சண்முகராஜா தர்மகுணவதனா (செல்வி)

Born 03/03/1951 - Death 05/12/2021 யாழ். ஊரெழு (Birth Place) ஜேர்மனி Hamm (Lived Place)