எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. கைலாசபிள்ளை மகேசலிங்கம் Premium Design

திரு. கைலாசபிள்ளை மகேசலிங்கம்

Born 12/12/1943 - Death 03/12/2021 சிறுப்பிட்டி தெற்கு, Sri Lanka (Birth Place) யாழ் புத்தூர் வடக்கு, Jaffna, Sri Lanka (Lived Place)