எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. பத்மநாதன் சீதாலட்சுமி Premium Design

திருமதி. பத்மநாதன் சீதாலட்சுமி

Born 11/03/1945 - Death 03/12/2021 உடுவில் தெற்கு, Sri Lanka (Birth Place) உடுவில் தெற்கு, Sri Lanka (Lived Place)