எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. செல்லையா திருச்செல்வம் Premium Design

திரு. செல்லையா திருச்செல்வம்

Born 25/05/1934 - Death 02/12/2021 அல்வாய் கிழக்கு, Sri Lanka (Birth Place) அல்வாய் கிழக்கு, Sri Lanka (Lived Place)