எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. ஜானகி புஷ்பராஜா Premium Design

திருமதி. ஜானகி புஷ்பராஜா

Born 10/08/1931 - Death 26/11/2021 கொக்குவில், Sri Lanka (Birth Place) Scarborough, Canada (Lived Place)