எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

செல்வி. ஜனார்த்தனி இராஜேந்திரா Premium Design

செல்வி. ஜனார்த்தனி இராஜேந்திரா

Born 26/06/1991 - Death 28/11/2021 வட்டுக்கோட்டை, Sri Lanka (Birth Place) Scarborough, Canada (Lived Place)