எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர். வில்வரெட்ணம் வைத்திலிங்கம் Premium Design

அமரர். வில்வரெட்ணம் வைத்திலிங்கம்

Born 16/09/1941 - Death 14/12/2020 புங்குடுதீவு, Sri Lanka (Birth Place) மருதனாமடம், Sri Lanka (Lived Place)