எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. சன்னதிநாதன் தம்பிராசா Premium Design

திரு. சன்னதிநாதன் தம்பிராசா

Born 24/04/1967 - Death 01/12/2021 வளலாய், Sri Lanka (Birth Place) கற்சிலைமடு, Sri Lanka & Dartford, United Kingdom (Lived Place)