எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. . இராசம்மா வைத்திலிங்கம் Premium Design

திருமதி. . இராசம்மா வைத்திலிங்கம்

Born 11/10/1924 - Death 28/11/2021 ஏழாலை கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka (Birth Place) Mississauga, Canada (Lived Place)