எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. றெஜினோல்ட் ஜீவரெட்ணம் சண்முகராஜா Premium Design

திரு. றெஜினோல்ட் ஜீவரெட்ணம் சண்முகராஜா

Born 02/11/1961 - Death 26/11/2021 கொட்டாஞ்சேனை, Sri Lanka (Birth Place) London, United Kingdom (Lived Place)