எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. சொக்கலிங்கம் விக்னராஜா Premium Design

திரு. சொக்கலிங்கம் விக்னராஜா

Born 14/05/1961 - Death 30/11/2021 கொழும்பு கொச்சிக்கடை, Sri Lanka (Birth Place) கொழும்பு கொச்சிக்கடை, Sri Lanka & கம்பஹா வத்தளை, Sri Lanka (Lived Place)