எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. சிவரூபன் நல்லையா Premium Design

திரு. சிவரூபன் நல்லையா

Born 26/08/1983 - Death 20/11/2021 இளவாலை மயிலங்கூடல், Sri Lanka (Birth Place) Creteil, France (Lived Place)