எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர். வல்லி கந்தசாமி Premium Design

அமரர். வல்லி கந்தசாமி

Born 18/11/1946 - Death 10/12/2020 மருதங்கேணி, Sri Lanka (Birth Place) துன்னாலை, Sri Lanka (Lived Place)