எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. பிரான்சிஸ் ஆனந்தராயர் Premium Design

திரு. பிரான்சிஸ் ஆனந்தராயர்

Born 10/03/1938 - Death 19/11/2021 குருநகர், Sri Lanka (Birth Place) குருநகர், Sri Lanka (Lived Place)