எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. சின்னையா சிவசக்தி

திருமதி. சின்னையா சிவசக்தி

Born 15/03/1935 - Death 01/03/2020 யாழ். அல்வாய் (Birth Place) யாழ். அல்வாய் (Lived Place)