எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு.  காசிபன் குணதிலகம் Premium Design

திரு. காசிபன் குணதிலகம்

Born 10/05/1982 - Death 25/11/2021 சில்லாலை, Sri Lanka (Birth Place) Texas, United States (Lived Place)