எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. அதிரூபவதி ஜெயபாலன் Premium Design

திருமதி. அதிரூபவதி ஜெயபாலன்

Born 27/02/1936 - Death 18/11/2021 அச்சுவேலி, Sri Lanka (Birth Place) Richmond Hill, Canada (Lived Place)