எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. சிறீஸ்கந்தராஜா இந்திராதேவி Premium Design

திருமதி. சிறீஸ்கந்தராஜா இந்திராதேவி

Born 13/03/1966 - Death 19/11/2021 மாதகல் மேற்கு, Sri Lanka (Birth Place) Toronto, Canada (Lived Place)