எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு அல்பிரட் ரெஜி யோகன் மரியநாயகம்

திரு அல்பிரட் ரெஜி யோகன் மரியநாயகம்

Born 30/03/1957 - Death 23/02/2020 யாழ். கரம்பொன் (Birth Place) பிரான்ஸ் Paris (Lived Place)