எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர். சிதம்பரன் கிருஸ்ணபிள்ளை Premium Design

அமரர். சிதம்பரன் கிருஸ்ணபிள்ளை

Born 24/07/1937 - Death 21/11/2021 ஆவரங்கால், Sri Lanka (Birth Place) ஆவரங்கால், Sri Lanka (Lived Place)