எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. ராஜேஸ்வரி கணேசமூர்த்தி Premium Design

திருமதி. ராஜேஸ்வரி கணேசமூர்த்தி

Born 27/01/1947 - Death 11/11/2021 புலோலி கிழக்கு, Sri Lanka (Birth Place) சென்னை, India & கொழும்பு, Sri Lanka (Lived Place)