எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. செல்லப்பா சிவரத்தினசிங்கம் Premium Design

திரு. செல்லப்பா சிவரத்தினசிங்கம்

Born 30/06/1960 - Death 09/11/2021 மயிலிட்டி, Sri Lanka (Birth Place) நீர்வேலி, Sri Lanka (Lived Place)