எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கணேசமூர்த்தி புஸ்பகாந்தன்

திரு கணேசமூர்த்தி புஸ்பகாந்தன்

Born 25/07/1977 - Death 26/01/2020 யாழ். சங்கானை (Birth Place) பிரான்ஸ் Drancy (Lived Place)