எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. நாகம்மா கனகசபை Premium Design

திருமதி. நாகம்மா கனகசபை

Born 14/01/1932 - Death 08/11/2021 முல்லைத்தீவு, Sri Lanka (Birth Place) உண்ணாப்புலவு, Sri Lanka (Lived Place)