எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. தியாகராசா தேவகி Premium Design

திருமதி. தியாகராசா தேவகி

Born 20/03/1942 - Death 02/11/2021 அரியாலை, Sri Lanka (Birth Place) பேர்ண், Switzerland (Lived Place)