எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. சாந்தினி கயிலாயநாதன் Premium Design

திருமதி. சாந்தினி கயிலாயநாதன்

Born 28/12/1964 - Death 27/10/2021 சுழிபுரம் கிழக்கு, Sri Lanka (Birth Place) பரிஸ், France (Lived Place)