எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. முருகேசு குணராஜா Premium Design

திரு. முருகேசு குணராஜா

Born 24/11/1960 - Death 16/10/2021 அராலி வடக்கு, Sri Lanka (Birth Place) சூரிச், Switzerland (Lived Place)