எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. சிவபாக்கியம் இரத்தினம் Premium Design

திருமதி. சிவபாக்கியம் இரத்தினம்

Born 23/11/1938 - Death 19/10/2021 நுணாவில், Sri Lanka (Birth Place) தெஹிவளை, Sri Lanka (Lived Place)