எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. நெடுஞ்செழியன் கோபாலப்பிள்ளை

திரு. நெடுஞ்செழியன் கோபாலப்பிள்ளை

Born 06/11/1982 - Death 12/10/2021 மட்டக்களப்பு, Sri Lanka (Birth Place) நெளுக்குளம், Sri Lanka & Toronto, Canada (Lived Place)