எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. கிளாறிஸ் கிப்பொலிற்றா மரியதாசன்

திருமதி. கிளாறிஸ் கிப்பொலிற்றா மரியதாசன்

Born 13/08/1956 - Death 17/10/2021 ஊர்காவற்துறை, Sri Lanka (Birth Place) Toronto, Canada (Lived Place)