எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர். சரஸ்வதி சிற்றம்பலம்

அமரர். சரஸ்வதி சிற்றம்பலம்

Born 02/02/1940 - Death 31/10/2020 குப்பிளான், Sri Lanka (Birth Place) Canada (Lived Place)