எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. நவரஞ்சிதம் நல்லையா

திருமதி. நவரஞ்சிதம் நல்லையா

Born 21/09/1942 - Death 15/10/2021 கரைச்சிக்குடியிருப்பு, Sri Lanka (Birth Place) கொழும்பு, Sri Lanka (Lived Place)