எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. தம்பிராசா செல்லம்மா

திருமதி. தம்பிராசா செல்லம்மா

Born 29/05/1929 - Death 15/10/2021 வாதரவத்தை, Sri Lanka (Birth Place) பாண்டியன்குளம், Sri Lanka (Lived Place)