எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. சங்கரப்பிள்ளை சின்னையா

திரு. சங்கரப்பிள்ளை சின்னையா

Born 18/12/1934 - Death 23/02/2020 அனலைதீவு 3ம் வட்டாரம் (Birth Place) சங்கானை (Lived Place)