எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. சுப்பிரமணியம் சண்முகநாதன்

திரு. சுப்பிரமணியம் சண்முகநாதன்

Born 22/03/1950 - Death 12/10/2021 கொக்குவில், Sri Lanka (Birth Place) Toronto, Canada (Lived Place)