எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. கருப்பையாபிள்ளை இரவீந்திரன்

திரு. கருப்பையாபிள்ளை இரவீந்திரன்

Born 14/11/1961 - Death 12/10/2021 கொழும்பு, Sri Lanka (Birth Place) Zurich, Switzerland (Lived Place)