எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. செந்தில்நாதன் தம்பியப்பா Premium Design

திரு. செந்தில்நாதன் தம்பியப்பா

Born 05/08/1943 - Death 07/10/2021 திருநெல்வேலி, Sri Lanka (Birth Place) திருநெல்வேலி, Sri Lanka (Lived Place)