எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. மாறன் சிவசிதம்பரம் Premium Design

திரு. மாறன் சிவசிதம்பரம்

Born 03/11/1962 - Death 22/09/2021 யாழ். அளவெட்டி, Sri Lanka (Birth Place) பிரான்ஸ் Mantes-la-Jolie & கனடா Scarborough (Lived Place)