எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. பரமு சண்முகநாதன் Premium Design

திரு. பரமு சண்முகநாதன்

Born 02/01/1946 - Death 26/09/2021 மட்டுவில் வடக்கு, Sri Lanka (Birth Place) மீசாலை வடக்கு, Sri Lanka (Lived Place)