எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

கண்ணீர் அஞ்சலி

திரு. கதிர்காமத்தம்பி சண்முகவதனன் Premium Design

திரு. கதிர்காமத்தம்பி சண்முகவதனன்

Born 06/03/1961 - Death 18/09/2021 யாழ். கருகம்பனை, Sri Lanka (Birth Place) Scarborough, Canada (Lived Place)