எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. ஞானசுந்தரம் உமாபதி

திரு. ஞானசுந்தரம் உமாபதி

Born 28/02/1966 - Death 11/09/2021 யாழ். சாவகச்சேரி (Birth Place) Toronto, Canada (Lived Place)