எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

கண்ணீர் அஞ்சலி

திருமதி. சரவணபவன் பூரணம் Premium Design

திருமதி. சரவணபவன் பூரணம்

Born 15/09/1945 - Death 11/09/2021 முல்லைத்தீவு குமுழமுனை (Birth Place) புதுக்குடியிருப்பு 4ம் வட்டாரம் (Lived Place)