எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி.  இராசரட்ணம் இராசேஸ்வரி Premium Design

திருமதி. இராசரட்ணம் இராசேஸ்வரி

Born 11/09/1933 - Death 04/09/2021 யாழ். வட்டுக்கோட்டை (Birth Place) யாழ். மல்லாகம் (Lived Place)